Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje od 1. ledna 2023 pravidla pro poskytování podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění.

Cílem programu Finanční podpora pojištění je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace nákladů na úhradu pojistného, vynaloženého na pojištění plodin nebo hospodářských zvířat.

Program Finanční podpora pojištění je důležitou podporou zemědělců a jejich podnikání a rovněž patří k nejvyhledávanějším titulům PGRLF – jen v letošním roce podalo žádost o podporu v tomto programu více než 8 200 zemědělských prvovýrobců. Od spuštění tohoto titulu tak fond vyplatil více než 7,4 mld. Kč,“ řekl předseda představenstva PGRLF, a.s., Josef Kučera.

Maximální výše Podpory je stanovena v rozmezí:

  1. od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených nákladů na Pojištění speciálních plodin,
  2. od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na Pojištění ostatních plodin,
  3. od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na Pojištění hospodářských zvířat.

Žádost je možné podat spolu s čestným prohlášením pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Příjem žádostí je vždy spuštěn od 1. ledna a ukončen 31. října. Veškeré informace jsou pro klienty k dispozici na webových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz.