PGRLF v letošním roce slaví již 30 let. Nejen o milnících a programech fondu se dočtete v rozhovoru s předsedou představenstva, Josefem Kučerou, na stránkách týdeníku Zemědělec.