Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., zahájí příjem žádostí do programu Podpora pojištění produkce lesních školek. Příjem žádostí bude probíhat od 1. srpna 2023 do 1. listopadu 2023.

Titul zpřístupňuje pojistnou ochranu sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách, a tím žadateli pomáhá k dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Jedná se o neinvestiční přímou podporu k úhradě části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách. Výše podpory může dosahovat až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění pro daný rok.

Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách pro případ:

  • krupobití,
  • požáru,
  • vichřice,
  • povodně nebo záplavy,
  • sesuvu půdy,
  • vyzimování,
  • vymrznutí,
  • jarního mrazu nebo mrazu.

Mimo tento titul společnost PGRLF, a.s., nabízí pro lesníky, lesní hospodáře a  majitele lesa řadu dalších programů, které jsou otevřeny v průběhu celého roku. Kompletní nabídka titulů je k dispozici na www.pgrlf.cz.