Archiv pro rubriku: Aktuality

Aktuální informace o stavu zpracování podaných žádostí o úvěry

V současné době je příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry pozastaven, avšak PGRLF brzy začne opětovně přijímat žádosti v rámci těchto modifikovaných programů. Nyní se ve spolupráci s ministerstvem zemědělství upřesňují podmínky pro poskytování podpor u citlivých komodit a pro zpracování zemědělských produktů. Aktualizované podmínky pro poskytnutí úvěrů zveřejníme 3. října 2016, termín obnovení příjmu žádostí byl stanoven na 17. října 2016. Chtěli bychom všechny žadatele ubezpečit, že se všemi přijatými žádostmi o poskytnutí Investičních úvěrů a Provozních úvěrů intenzivně zabýváme. Už jsme kontaktovali více než 70 % žadatelů s požadavkem na doplnění a zaslání dalších podkladů. Pokračování »

Pomoc hospodářům a krajině

Srdečně Vás zveme na setkání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a jeho týmem nad tématy strategie resortu Ministerstva zemědělství. 30. 9. 2016, 14:00 hod. NH Collection Olomouc Congress HOTELPARK Stadion a.s. Legionářská 1311/21, Olomouc Program

Aktuální informace o stavu zpracování podaných žádostí o úvěry

Chtěli bychom všechny žadatele o úvěry v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry ubezpečit, že se všemi žádostmi přijatými v prvním kole intenzivně zabýváme. K dnešnímu dni jsme už kontaktovali 60 % žadatelů s požadavkem na doplnění a zaslání dalších podkladů. Na naší personálně posílené infolince jsme všem klientům i nadále k dispozici.

Téměř polovina zemědělců má zájem přispívat do Fondu těžko pojistitelných rizik

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) pokračuje v přípravě Fondu těžko pojistitelných rizik. Kvůli zpracování variantních řešení realizoval společně s agenturou PPM FACTUM rozsáhlý celorepublikový výzkum mezi zemědělci. Cílem bylo především ověřit jejich zájem o účast v tomto fondu a zjistit, zda jsou ochotni do fondu pravidelně přispívat. Z výzkumu vyplynulo, že přibližně polovina (49 %) zemědělských podniků vyjadřuje zájem být účastníkem Fondu těžko pojistitelných rizik (FTPR). Častěji jde o právnické osoby, zejména větší firmy se 100 a více zaměstnanci – v této kategorii mají zájem asi dvě třetiny (68 %). Častěji jsou to firmy, jimž nastala škoda Pokračování »

Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2016 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory v rámci uvedeného programu, bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2016. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin včetně formuláře žádosti jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF, prostřednictvím PGRLF, a.s. nebo prostřednictvím elektronického příjmu žádostí na www.pgrlf.cz.

Sazby podpor pro 2. čtvrtletí 2016

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil výše procentních sazeb podpor na 2,5% p.a. pro žádosti podané v období od 1.4.2016 do 30.6.2016 v rámci těchto investičních programů: Technika pro hospodaření v lesích Dřevozpracující provozovny Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa Zpracovatel PGRLF, a.s. zároveň upozorňuje, že sazba podpory programu Zemědělec pro žádosti podané za období od 1.10.2015 do 30.9.2016 bude stanovena v souladu s Pokyny programu na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí zaregistrovaných v daném období.

Ukončení příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. si dovoluje informovat své klienty, že 16. 6. 2016 dočasně ukončil přijímání žádostí v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry. Důvodem je to, že objem podaných žádostí přesáhl doposud alokovaný limit finančních prostředků pro tyto programy. K otevření dalšího příjmu žádostí do těchto programů dojde opět 1. 9. 2016. Modifikovaná pravidla programů budou zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz před otevřením příjmu žádostí.  PGRLF, a.s. zároveň upozorňuje, že u všech ostatních programů podpory, které poskytuje, pokračuje přijímaní žádostí beze změny a potřebné formuláře včetně žádosti najdete na těchto webových stránkách. Bez jakýchkoliv omezení tak mohou klienti žádat o podporu Pokračování »

Pomoc hospodářům a krajině

Srdečně Vás zveme na setkání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a jeho týmem nad tématy strategie resortu Ministerstva zemědělství. 20. 6. 2016, 14:00 – 18:00 hod. Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703, Ostrava – Zábřeh Program

Pomoc hospodářům a krajině

Srdečně Vás zveme na setkání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a jeho týmem nad tématy strategie resortu Ministerstva zemědělství. 09. 06. 2016, 14:00 hod. Zemědělská výstava Naše pole Nabočany (Chrudim) Program