Program Zemědělec

Příjem žádostí probíhá

Jedná se o program podpory ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů. Podpora v rámci tohoto programu je zaměřena na realizaci dlouhodobých investičních záměrů, což je investice na nákup zemědělské techniky pro zemědělskou prvovýrobu nebo investice do výstavby, pořízení a zhodnocení nemovitého majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou.

Předmět a účel Podpory

Cílem programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo zhodnocení nemovitého majetku, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce podniku zemědělského prvovýrobce.

Infolinka

Dotazy k programu Zemědělec: +420 704 688 699 nebo +420 225 989 480

Dotazy k výpočtu IRR a WACC: +420 704 688 666