Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. otevírá nový program PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru. Příjem žádostí bude spuštěn 15. června 2020 v 9.00 hodin.

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství připravila společnost PGRLF program, který je určen malým a středním zemědělským podnikům, jako jedno z dílčích opatření přijatých na podporu českého zemědělství, které bylo nepříznivě zasaženo v souvislosti s pandemií COVID-19. Tento program byl již schválen vládou ČR a následně notifikován Evropskou komisí.

 „Ministerstvo zemědělství již v minulých měsících posílilo rozpočet společnosti PGRLF, a to i s ohledem na tento nový program, ve kterém je aktuálně alokováno celkem 500 miliónů korun. Je to okamžitá pomoc zemědělcům a v podstatě i zajištění co možná největší podpory zemědělství,“ řekl ministr zemědělství, Miroslav Toman.

Jsme rádi, že můžeme naše současné portfolio programů rozšířit o nové opatření, které přispívá k omezení negativních dopadů vyplývající z aktuální situace, a to s využitím možností dočasného právního rámce přijatého Evropskou komisí.“ řekl předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.

Klienti nyní mají možnost za podmínek uvedených v příslušných pravidlech daného programu čerpat přímou podporu na snížení jistiny provozního úvěru poskytnutého jimi vybranou bankou.

Do programu je možné se hlásit výhradně prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách společnosti www.pgrlf.cz. Zde rovněž žadatelé naleznou plné znění pravidel pro poskytnutí předmětné podpory, stejně tak jako odpovědi na nejčastější dotazy.