Archiv pro rubriku: Aktuality

OZNÁMENÍ: V termínu 13. září 2022 mezi 14:00-15:00 hod. nebude možné podávat žádosti o podporu

Vážení klienti, z důvodu zvýšení provozní stability a kvality služeb systémů PGRLF proběhne v termínu 13. září 2022 od 14:00 hod. do 15:00 hod. technologická odstávka části webových stránek společnosti. Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu a čase elektronicky podat žádosti o podporu do veškerých programů PGRLF. Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ: Podání žádostí do programu Provoz 2022 a Potravináři

Vážení klienti, v souvislosti s otevřením druhého kola programů: Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru, který spouštíme ve středu 14. září od 9.00 hod., Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru, který otevíráme ve čtvrtek 15. září 2022 od 9.00 hod., oznamujeme, že příjem žádostí do těchto dvou titulů proběhne výhradně elektronickou cestou, a to prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz.  Do druhého kola příjmu žádostí již nemohou podat žádost ti klienti, kteří již byli úspěšně zaregistrováni v předešlém kole. Veškeré informace včetně nejčastějších dotazů jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s.

OZNÁMENÍ: V termínu 12. září 2022 mezi 14:00-20:00 hod. nebude možné podávat žádosti o podporu

Vážení klienti, z důvodu zvýšení provozní stability a kvality služeb systémů PGRLF proběhne v termínu 12. září 2022 od 14:00 do 20:00 hod. technologická odstávka části webových stránek společnosti. Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu a čase elektronicky podat žádosti o podporu do veškerých programů PGRLF. Děkujeme za pochopení.

Společnost PGRLF, a.s., otvírá druhá kola programů Provoz 2022 a Potravináři

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí další kola příjmu žádostí do programů Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Tato kola budou otevřena u titulu Potravináři ve středu 14. září 2022 v 9.00 hod. a v případě programu Provoz 2022 ve čtvrtek 15. září 2022 v 9.00 hod. S ohledem na velký zájem ze strany zemědělských prvovýrobců a výrobců potravin společnost PGRLF, a.s., ve velmi krátkém čase spouští další kola příjmu žádostí do programů Provoz 2022 a Potravináři, které jsou určeny na snížení jistiny u provozních úvěrů malých a středních podniků k eliminaci negativních Pokračování »

Společnost PGRLF spustí další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru

S ohledem na velký zájem o nový program Provoz 2022 společnost PGRLF, a.s., ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství otevře další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru, který je určen pro malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby. O spuštění příjmu žádostí bude společnost PGRLF, a.s., informovat na svých webových stránkách www.pgrlf.cz v horizontu několika dnů. Aby se podpora dostala co nejširšímu okruhu zemědělských prvovýrobců, klienti, kteří již byli v rámci prvního kola programu Provoz 2022 zaregistrováni, již znovu nemohou podat žádost o podporu ve stejném programu. Příjem žádostí bude probíhat pouze elektronikou formou na webových stránkách Pokračování »

PGRLF otevírá dva nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spouští příjem žádostí do dvou zcela nových programů: Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Příjem žádostí do těchto programů bude zahájen 30. srpna 2022 v 9:00 hod. Tato forma podpory je určena k jednorázové splátce části jistiny provozního úvěru. V souvislosti s vyvolanou agresí Ruska vůči Ukrajině, a s tím spojenými negativními dopady na hospodářství zemědělských podniků otevírá společnost PGRLF, a.s. nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře. Pro eliminaci této nepříznivé situace tak poskytne finanční podporu na snížení jistiny provozního úvěru v celkové výši 750 mil. Kč. „Ministerstvo zemědělství Pokračování »

PGRLF zve na agrosalon ZEMĚ ŽIVITELKA

Vážení klienti, rádi bychom vás touto cestou pozvali na největší agrosalon v Česku – Země živitelka, který se tradičně uskuteční na Výstavišti České Budějovice, a to od čtvrtka 25. srpna do úterý 30. srpna 2022. Budeme se těšit na vaši návštěvu na stánku PGRLF v pavilonu T1.  

Společnost PGRLF, a.s., zvýšila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví a zpracování zemědělské produkce za 2. čtvrtletí roku 2022.   Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,5 % p.a. „Již potřetí za sebou se podařilo u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel navýšit sazby podpor. Důležitým ukazatelem pro stanovení sazeb byl pro nás jak vývoj úrokových sazeb jako takových, tak i Pokračování »