Archiv pro rubriku: Aktuality

Napsali o nás… v Blesk.cz

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. podpořil Krajskou soutěž v orbě. Více na stránkách www.blesk.cz nebo níže po rozkliknutí fotografie. https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zajimavosti/619772/mistrovstvi-v-orbe-ovladla-divka-mladikum-nedala-sanci.html

V podepisování “Potvrzení pojišťovny” dochází ke změně a bude ukončen příjem žádostí v programu „Pojištění“

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. informuje své klienty, že v letošním roce budou nově spolupracující pojišťovny Agra pojišťovna, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna a Generali pojišťovna vystavovat „Potvrzení pojišťovny“ o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok („Potvrzení pojišťovny“) s elektronickým podpisem (generovaný strojový podpis). U ostatních pojišťoven zůstává zachován původní způsob vystavování „Potvrzení pojišťovny“ s vlastnoručním podpisem zaměstnance pojišťovny. Potvrzení pojišťovny klient vždy opatří podpisem a originál podepsaného „Potvrzení pojišťovny“ doručí PGRLF, a.s. Tímto bychom vás rádi upozornili, že dne 30. října 2019 bude ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů finanční podpora pojištění a finanční podpora pojištění lesních Pokračování »

Dočasné omezení přístupu na webové stránky PGRLF, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. informuje všechny své klienty, že v rámci zkvalitnění našich služeb budou na webových stránkách společnosti prováděny změny, které mohou ve dne 27. září 2019 mezi 16 a 17hod. omezit přístup na portál www.pgrlf.cz. Tímto se všem klientům omlouváme a děkujeme za pochopení.

Termín otevření 2. kola příjmů žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. informuje své klienty, že v termínu 23. října 2019 v 9:00 bude otevřeno 2. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví. Program Investiční úvěry Lesnictví je určen pro podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství nebo lesní školkařskou činností, vlastníky lesa a obce. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do Pokračování »

Společnost PGRLF, a.s. podpořila Krajskou soutěž v orbě

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se již po několikáté stal partnerem Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol s mezinárodní účastí. Nadaní studenti z České republiky, Rakouska, Slovenska, Polska a Maďarska již po patnácté změřili své síly ve znojemských Mašovicích na Krajském mistrovství v orbě žáků a žákyň zemědělských škol. Společnost PGRLF, a.s. se zde představila nejen jako partner, ale také si pro mladé zemědělce připravila zajímavou přednášku. „Součástí prezentace fondu byl i odborný seminář, který posluchače seznámil s jednotlivými programy podpor PGRLF, a.s., a také přinesl jistou osvětu co do možností financování zemědělských strojů, zajištění pojištění, nebo například Pokračování »

PGRLF, a.s. se představí na seminářích Programu rozvoje venkova 2014–2020

Nejnovější možnosti čerpání finančních prostředků pro zemědělce a lesníky – tak to je hlavní téma podzimního semináře Programu rozvoje venkova 2014–2020, který organizuje Regionální agrární komora Pardubického kraje ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem. Přednášky jsou pořádány pro Královehradecký, Pardubický a Liberecký kraj s ohledem na právě vyhlášené 8. kolo příjmu žádostí o podporu. Přednášky se uskuteční se 25.–26. září v městysu Mlázovice a pardubické části Černá za Bory. Aktuální informace naleznete na www.rakpa.cz.   

PGRLF, a.s. podpoří soutěž studentů z Česka, Slovenska, Rakouska, Polska i Maďarska

Společnost PGRLF, a.s. srdečně zve již na 15. ročník Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol s mezinárodní účastí, který proběhne ve dnech 18.–19. září 2019 v jihomoravských Mašovicích. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se zde představí už po několikáté nejen jako partner celé akce, ale i jako odborný přednášející s tématem „Aktuální podpory pro zemědělce“. V soutěži v orbě se tradičně utkají žáci z České republiky a Rakouska, letos se poprvé zúčastní i zástupci studentů ze Slovenska, Polska a Maďarska.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. zve na Den Zemědělce

Letos poprvé se společnost PGRLF, a.s. představí na Celostátní kontraktační výstavě a předvádění zemědělské techniky, jinak známé jako Den Zemědělce. Do stánku Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. mohou návštěvníci zavítat kdykoliv během výstavy v Kámeni ve dnech 11.–12. září 2019. Referenti společnosti budou připraveni poskytnout veškeré informace o jednotlivých programech PGRLF, nebo pomoci s vyplněním konkrétních žádostí o podporu. Více o celé akci na https://www.denzemedelce.cz/

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vykázal nejvyšší číslo návštěv svého stánku na agrosalonu Země živitelka za poslední 3 roky

I v letošním roce se Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. představil během mezinárodní výstavy Země živitelka na Výstavišti v Českých Budějovicích. Maximální informovanost a podpora stálým i novým klientům – to jsou hlavní atributy, kterými se mohl pyšnit stánek Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., který se nacházel na tradičním místě v pavilonu T1 na Výstavišti v Českých Budějovicích. „V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený nárůst návštěv stánku PGRLF – především z řad zemědělců a vlastníků lesů, kteří se velmi podrobně zajímali o naše produkty, které by mohly v budoucnu podporovat jejich podnikání,“ řekl předseda představenstva, Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck. Celkový Pokračování »